اعلام اسامی فراورده‌ های غذایی غیر مجاز

اعلام اسامی فراورده‌ های غذایی غیر مجاز

اخبار بهداشت

روابط عمومی سازمان غذا و دارو :

۱ ) آب آﻟﺒﺎﻟﻮ با نام تجاری ﺗﺮی ﺟﻮﯾﺲ

۲ ) پیاز ﺳﺮخ ﺷﺪه (ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺠﻤﺪ) ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮش با نام تجاری کارﻧﺎ

۳ ) آﺑﻠﯿﻤﻮ با نام تجاری ﻓﺴا و آب ﻣﻌﺪﻧﯽ با نام تجاری ﻫﺰارﺑﻨﺪ    

۴ ) پودردرژﻟه با نام تجاری tiara

۵ ) آﺑﻤﯿﻮه ﺗﺨﻢ ﺷﺮﺑﺘﯽ با نام تجاری KOLLY

۶ ) ﻟﻮاﺷﮏ آﺑﻨﺒﺎﺗﯽ با نام تجاری ﻣﯿﻼد

۷ ) ﮐﯿﮏ اﺳﻔﻨﺠﯽ با نام تجاری ﺗﺎپ رز

۸ ) ﻧﻤﮏ و ﺳﻤﺎق ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﯾﮑﻨﻔﺮه با نام تجاری ﻫﯿﺮاد

۹ ) ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه با نام تجاری ﺑﻠﻮچ آﻧﯿﻞ

۱۰ ) ﭘﺸﻤﮏ ﻟﻘﻤﻪ ای ﺑﺎ روﮐﺶ ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ با نام تجاری ﺣﺎج اﮐﺒﺮ ﺗﺒﺮﯾز

منبع : خبرگزاری دانشجو

ارسال نظرات

پاسخی بگذارید


  • جدیدترین مطالب
  • پربازدیدترین