افسردگی چرا ؟

برای چی دچار افسردگی میشویم وقتی . . .

وقتی هنوز کتابهای زیادی هست که نخوانده ایم

وقتی راه های زیادی هست که نرفته ایم

وقتی کارهای زیادی هست که می توانیم انجام دهیم

وقتی کسانی به نیروی عقل و توان بازو و احساس گرم ما نیازمندند

وقتی نیروی عشق در قلب ماست

وقتی دلمان می تپد برای کسانی که دوستشان داریم

و برای سرزمینی که متعلق به ماست

وقتی اندیشه های بزرگ در سر داریم

وقتی آرزویمان جهانی آباد و آرام است

وقتی می توانیم افکارمان را بنویسیم ، یا نقاشی کنیم

وقتی می توانیم شادی ها و غم هایمان را با دیگران تقسیم کنیم

و وقتی خدایی داریم که همین نزدیکیست

افسردگی و غم و تنهایی چرا . . . ؟

ارسال نظرات

پاسخی بگذارید


  • جدیدترین مطالب
  • پربازدیدترین