القاب برخی شهرهای ایران در دوران زندیه و قاجاریه

القاب برخی شهرهای ایران در دوران زندیه و قاجاریه

دارالعلم : شیراز

دارالسلطنه : اصفهان

دارالخلافه : تهران

دارالعباد : یزد

دارالامان : کرمان

دارالمومنین : کاشان

دارالبرکت : مازندران

دارالمنفعت : گیلان

دارالحرب : آذربایجان

دارالشجاعه : کردستان

دارالشوکت: کرمانشاهان

دارالملک : همدان

دارالغرور : لرستان

منبع: کتاب ” رستم التواریخ ” نوشته : محمدهاشم آصف ملقب به رستم الحکما

ارسال نظرات

پاسخی بگذارید


  • جدیدترین مطالب
  • پربازدیدترین