بازداشت و جریمه به خاطر دروغ گفتن !

بازداشت و جریمه به خاطر دروغ گفتن !

در کشور دانمارک با قطار سفر میکردم
بچه ای با مادرش همسفر ما بود و بسیار شلوغ میکرد
خواستم او را آرام کنم ، به او گفتم اگر آرام باشد برای او شکلات خواهم خرید
آن بچه قبول کرد و آرام شد
قطار به مقصد رسید و من هم خیلی عادی از قطار پیاده شده و راهم را کشیدم و رفتم
ناگهان پلیس مرا خواند و اعلام نمود شکایتی از شما شده مبنی بر اینکه به این بچه دروغ گفته ای به او گفته ای شکلات میخرم ولی نخریدی ! با کمال تعجب بازداشت شدم ! در آنجا چند مجرم دیگر بودند مثل دزد و قاچاقچی
آنها با نظر عجیبی به من مینگریستند که تو دروغ گفته ای آن هم به یک بچه !
به هر حال جریمه شده و شکلات را خریدم و عبارتی بر روی گذرنامه ام ثبت کردند که پاک نمودن آن برایم بسیار گران تمام شد !
آنها گدای یک بسته شکلات نبودند . . .
آنها نگران بدآموزی بچه شان بودند و اینکه اعتمادش را نسبت به بزرگترها از دست بدهد و فردا اگر پدر و مادرش حرفی به او زدند او باور نکند !

ارسال نظرات

پاسخی بگذارید


  • جدیدترین مطالب
  • پربازدیدترین