با هر کسی بحث نکن

نه با هر کس ، بلکه فقط با کسانی بحث کنید که آن‌ ها را می‌ شناسید و می‌ دانید آن‌ قدر عقل و هوش و عزت نفس دارند که حرف های بی‌ معنی نمی‌ زنند

کسانی که به دلیل توسل می‌ جویند نه به مرجع کاذب و به دلیل گوش می‌ دهند و گردن می‌ نهند و سرانجام حقیقت را گرامی می‌ دارند ، دلیل را حتی اگر از جانب خصم باشد مشتاقانه می‌ پذیرند و آن‌ قدر منصف هستند که اگر حق با خصم باشد ، در اشتباه بودن خود را قبول می‌ کنند

هنر همیشه بر حق بودن 

آرتور شوپنهاور

ارسال نظرات

پاسخی بگذارید


  • جدیدترین مطالب
  • پربازدیدترین