ثروت های دوازده گانه

ثروت های دوازده گانه را بشناسید

هرگز فکر نکنید با داشتن پول زیاد شما ثروتمند خواهید بود
در دنیای امروزی ثروت فراتر از پول است

ناپلون هیل در کتاب کلید طلایی ۱۲ نوع ثروت را معرفی می کند که داشتن آنها ما را ثروتمند میکند

این ثروت های دوازده گانه عبارتند از :

۱ ) رویکرد ذهنی مثبت

۲ ) تندرستی واقعی

۳ ) هماهنگی در روابط انسانی

۴ ) رهایی از ترس

۵ ) امید به موفقیت

۶ ) نیروی ایمان

۷ ) اشتیاق به بخشش و سهیم شدن داشته های خود

۸ ) عشق ورزیدن به کار

۹ ) تعصب نداشتن به همه موضوعات

۱۰ ) انضباط شخصی

۱۱ ) توانایی درک دیگران

۱۲ ) امنیت اقتصادی

ارسال نظرات

پاسخی بگذارید


  • جدیدترین مطالب
  • پربازدیدترین