جملات انرژی مثبت و جملات زیبا آبان ۹۴

اگر مشکلات شما در زندگی
ب بزرگی یک کشتی است
فراموش نکنید ک نعمت هایتان ب
وسعت یک اقیانوس است
گله و شکایت نکنید
به آینده امیدوار و
با لبخــــند منتظر باشید . . .

♥  جملات زیبا و انرژی مثبــ+ــــت

انرژی شما خیلی زودتر از اینکه
شروع ب صحبت کنید
شما را معرفی میکند . . .
مثبت بیاندیشید
مثبت باشید تا
اتفاقات مثبت رخ دهد

♥  جملات زیبا و انرژی مثبــ+ــــت

امروز را بی قضاوت تنها شاهد باش
هر رفتاری از دیگران قصه ای دارد شاید پر غصه
نا آگاهی را خرده مگیر
تو مهــــــــربان باش

♥  جملات زیبا و انرژی مثبــ+ــــت

از قوی ترین بهونت قوی تر باش
برای اینکه تکیه گاه کسی باشی
برای اینکه با قدرت از جات بلند شی
برای اینکه ب هدفت برسی
برای اینکه دست کسی را بگیری
فرادی تو نهفته در امروز تو است
پس امروز را خوب بساز تا
فردایی عالی داشته باشی
همه چیز دست توست . . .

♥  جملات زیبا و انرژی مثبــ+ــــت

آموختــــــــــم . . .
ک خداوند همه چیز را در یک روز نیافریده . . .
پس چ چیز باعث شد تا من بیندیشم ک . . .
می توانم همه چیز را در یک روز بدست بیاورم . . . !؟

♥  جملات زیبا و انرژی مثبــ+ــــت

هفت پله برای شاد بودن :

۱ ) کمتر فکر کن ، بیشتر احساس کن

۲ ) کمتر اخم کن ، بیشتر لبخند بزن

۳ ) کمتر حرف بزن ، بیشتر گوش کن

۴ ) کمتر قضاوت کن ، بیشتر بپذیر

۵ ) کمتر نگاه کن ، بیشتر عمل کن

۶ ) کمتر شکایت کن ، بیشتر قدر بدون

۷ ) کمتر بترس ، بیشتر عشق بورز

♥  جملات زیبا و انرژی مثبــ+ــــت

صبح ها ک از خواب بیدار میشوید
دستگاه عیب سنج و ایراد گیر وجودتان را از کار بی اندازید
قول میدهم
خورشید درخشان تر
پرنده ها خوش آوازتر
مردم مهربان تر
و
حتی کسب و کارتان پر رونق تر خواهد شد

♥  جملات زیبا و انرژی مثبــ+ــــت

زندگی خیلی کوتاهه
تا دیر نشدهـ ،
دست های همو بگیریم

♥  جملات زیبا و انرژی مثبــ+ــــت

هیچ نیرویی خارج از تو نمی تواند
بر روی زندگی ات تاثیر بگذارد
مگر آنکه تو با افکارت ب
آن نیرو و قدرت ببخشی . . .
بزرگترین قدرت در درون توست
از قدرت درونی خود استفاده کن
و بدان ک برای زندگی ات
هیچ چیز در این دنیا
از آن قدرتمندتر نیست . . .

♥  جملات زیبا و انرژی مثبــ+ــــت

برای زندگــــــــــــی شاد
کافیست چشمانتان را ببندید
و آن منظره ک برایتان خوش آیند است تصور کنید
به همین سادگی خوشحال شدید
زندگی خیلی شیرینه همیشه بخند

♥  جملات زیبا و انرژی مثبــ+ــــت

زندگی چیست ؟
چیزی هست حد فاصل بین B و D . . .
تولد = B = Birth
مرگ = D = Death
ولی بین B و D یک حرف دیگر یعنی C هم هست . . . !
قدرت انتخاب = Choice

♥  جملات زیبا و انرژی مثبــ+ــــت

مهارت های زندگی به معنی خوب زندگی کردن در شرایط ایده آل نیست !
مهارت زندگی کردن یعنی :

” شادبودن و شاد ساختن “

” خوشبخت بودن و خوشبخت ساختن “

” آرامش داشتن و آرام کردن “

با همین وضع موجود
با کم بودها و کم داشتها . . .

ارسال نظرات

پاسخی بگذارید


  • جدیدترین مطالب
  • پربازدیدترین