جملات عاشقانه و اس ام اس های عاشقانه آذر ۹۵

جملات عاشقانه و اس ام اس های عاشقانه آذر ۹۵

%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d8%b0%d8%b1

عشق
یعنی من ، تو
و خاطراتی
که منتظرند
تا اتفاق بیفتند

عـــــا شقانه هــــــــــا

بلدم شعر ببافم ،
بلدم ناز کنم . . .
بلدی گیس ببافی ؟
بلدی باز کنی ؟!
تو که استاد سخن نام گرفتی امروز !
بلدی عشق خودت را
به من ابراز کنی . . . ؟

عـــــا شقانه هــــــــــا

دستهایت
بیماری سختی بود!
شبی که
گرفتم و
مبتلا شدم

عـــــا شقانه هــــــــــا

در این جادو شبِ پوشیده
از برگ گل کوکب
دلم دیوانه بودن
با تو را می خواست

عـــــا شقانه هــــــــــا

روزهای زیادی ست
با معنای واژه ی “رفتن”
درگیر شده ام
میترسم
میترسم این تو باشی
که مانده ای
و این من باشم
که رفته ام

عـــــا شقانه هــــــــــا

گاهی تو را کنار خود
احساس می کنم
اما چقدر دلخوشی
خواب ها کم است

عـــــا شقانه هــــــــــا

مهربونم
اینکه
فراموشت نمی کنم
همه
زیر سر چشم های توست
به چشم هایت بسپار
کمی
مراعات کنند مرا

عـــــا شقانه هــــــــــا

هر وقت بهت گفت :
یه چیزی بپوش سرما نخوری ،
مواظب خودت باش ،
شب زود برو خونه ،
تو در جوابش بگو:
منم دوستت دارم

عـــــا شقانه هــــــــــا

ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻤﺎﻥ

ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ،

ﻗﺪﺭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯿﺖ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﻧﺪ . . .

ﺍﯾﻦ ﺫﺍﺕ ﻭ ﺳﺮﺷﺖ ﺗﻮﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺷﯽ

ﺗﻮ ﺧـــــــــــﺪﺍﯾﯽ ﺩﺍﺭﯼ
 
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﯿﮑﻨﺪ

عـــــا شقانه هــــــــــا

زندگی را زیباتر کن ‌

گاهی با
ندیدن ، نشنیدن و نگفتن . . .

زندگی فقط مال ما نیست
به همه تعلق دارد
پس زندگی را
برای همه زیباتر کنیم

گاهی فقط باید
لبخند بزنی و رد شوی
بگذار فکر کنند نفهمیدی

عـــــا شقانه هــــــــــا

همه آدمها
ظرفیت بزرگ شدن را ندارند
اگر بزرگشان کنیم
گم می شوند و
دیگر نه شما را می بینند و
نه خودشان را
بیاییم به اندازه آدم ها دست نزنیم

عـــــا شقانه هــــــــــا

کاش امشب ساعت صفر عاشقی

شروع عشق من و تو باشد

تو مـرا در آغوش کشی

و من به پرواز درآیم

عـــــا شقانه هــــــــــا

لـب که میگشـــــــایی

دل تــوی دلـــم نیـــســت

معـــطل یــک بــوسه میـــمانم . . . !

عـــــا شقانه هــــــــــا

لبخند تو تمام تعادل

 شهر را به هم میریزد

توبخند ! من شهر را ،

دوباره میسازم !

عـــــا شقانه هــــــــــا

مهربانم
حس بودنت
قشنگ ترین حس دنیاست
تو که باشی . . . هر روز نه
هر ثانیه را عشق است

عـــــا شقانه هــــــــــا

اون گوشه از قلبم
که مال هیچکس نیس

کی باتو آروم شد
اصلا مشخص نیست

%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d8%b0%d8%b1

گردآورنده : سایت اس ام اس اروم ناز