خودآگاهی ، انرژی مثبت

بستن چشم هایت چیزی را تغییر نمی دهد

هیچ چیز فقط به خاطر اینکه تو آنچه را دارد اتفاق می افتد نمی بینی ، ناپدید نمی شود
در حقیقت بار دیگری که چشم هایت را باز کنی اوضاع حتی خیلی بدتر خواهد بود . دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم این چنین است

چشم هایت را کاملا باز نگه دار

فقط یک ترسو چشم هایش را می بندد . بستن چشم هایت و گرفتن گوش هایت زمان را متوقف نمی کند

* فقط قوی باش . . .

ارسال نظرات

پاسخی بگذارید


  • جدیدترین مطالب
  • پربازدیدترین