دنیا هفت رو دارد

دنیا هفت رو دارد

رازهای موفقیت

‍ دنیا هفت رو دارد :
۱ ) خوشی و سرور
۲ ) ناخوشی و اندوه
۳ ) عافیت و تندرستی
۴ ) موفقیت و کامیابی
۵ ) بخشش و آمرزش
۶ ) احترام و محبت
۷ ) چشم پوشی و نادیده گرفتن بدی ها

از خدا می خواهم که اولی را نصیب شما کند . . .

دومی را از شما دور کند . . .

با سومی شما را بپوشاند . . .

چهارمی را در مسیرتان قرار دهد و پنجمی قسمتتان . . .

ششمی از طرف من تقدیم شما و هفتمی را هم از شما درخواست دارم . . .

روزگارتان سبز و پر از امید و آرزو باد

ارسال نظرات

پاسخی بگذارید


  • جدیدترین مطالب
  • پربازدیدترین