راز موفقیت چیست ؟

مرد جوانی از حکیمی پرسید راز موفقیت چیست؟


 حکیم به او گفت : ” فردا به کنار نهر آب بیا تا ‌راز موفقیت را به تو بگویم ”

صبح فردا مرد جوان مشتاقانه به کنار رود رفت

حکیم از او خواست که دنبالش به راه بیفتد . جوان با او به راه افتاد . به لبه رود رسیدند و ‌به آب زدند و آنقدر پیش رفتند تا آب به زیر چانه آنها رسید

ناگهان حکیم مرد جوان را گرفت و زیر آب فرو برد

جوان نومیدانه تلاش کرد خود را رها کند ، امّا حکیم آنقدر ‌قوی بود که او را نگه دارد

مرد جوان آنقدر زیر آب ماند که رنگش به کبودی گرایید ولی بالاخره توانست خود را ‌خلاصی بخشد

همین که به روی آب آمد ، اولین کاری که کرد آن بود که نفسی بس عمیق کشید و هوا را به اعماق ریه‌ اش فرو فرستاد

حکیم از او پرسید : ” زیر آب چه چیز را بیش از همه مشتاق بودی ؟ ”

گفت : ” هوا ”

حکیم گفت : ” هر زمان که به همین میزان که اشتیاق هوا را داشتی موفقیت را مشتاق بودی ، ‌تلاش خواهی کرد که آن را به دست بیاوری ؛ موفقیت راز دیگری ندارد ”

ارسال نظرات

پاسخی بگذارید


  • جدیدترین مطالب
  • پربازدیدترین