روشن بینى چیست ؟

روشن بینى چیست ؟

روشن بینى یعنى : توانایى دیدن ” خود ” همانگونه که ” واقعاً ” هست

ما کاملاً بدون نفس هستیم . نفس صرفاً یک ایده غیرواقعى و ساختگى است

ما خود آن را خلق کرده ایم . نفس زاییده توهم و خیال ماست و فى نفسه وجود ندارد . بنابراین انسان هر چه آگاه تر شده و به درون بنگرد ، بیشتر به نبودن خود پى میبرد

هر چه آگاه تر شوید ، کمتر وجود دارید

در آن لحظه که آگاهیتان کامل شود ، ” شما ” ناپدید شده اید ، دیگر نه آب و نه تصویرى از ماه در آب

خالى بودن این است . پس از آن جوهر هستى در شما ساکن مى شود

چنین اتفاقى براى شیونو رخ داد . او سالها به تحصیل و مطالعه و انجام مراقبه هاى گوناگون پرداخته و روشهاى مختلفى را به کار برده بود ، ولى نتوانسته بود به روشن بینى دست یابد

شما نمى توانید آن را به وجود بیاورید ، زیرا آن چیزى در فراسوى شماست

اگر مى توانستید موجب روشن بینى شوید ، باید مادون و در سطحى پایین تر از شما قرار مى گرفت ، در این صورت باز هم به جز آرایش و زینتى جدید چیز دیگرى براى نفستان نبود

شما نمى توانید موجب آن شوید . شما نمى توانید کارى کنید که اتفاق بیفتد . فقط باید براى بودن آن ، خودتان ناپدید شوید . بنابراین ممکن است که تمام کتب مقدس دنیا را مطالعه کرده و فردى فاضل و فهمیده شوید ، ولى روشن بین نمى شوید

در واقع بیش از پیش از روشن بینى دور مى شوید ، زیرا هر چه دانش بیشتر کسب کنید و بیشتر ریاضت کشیده و از تکنیکهاى مختلفى استفاده کنید ، نفستان قویتر مى شود . با خود مى گویید : من این کار را انجام مى دهم . من آن کار را انجام مى دهم . من تا به حال اعمال زیادى را انجام داده ام و آن همه روزه گرفته ام و آن همه مورد تعظیم و تکریم قرار گرفته ام

هر چه کارهاى بیشترى انجام دهید ، بیشتر احساس مى کنید که ارزشتان بالا رفته و بیشتر انتظار روشن بین شدن را دارید

روشن بینى را نمى توان تحصیل کرد . براى تحقق روشن بینى نفس انسان باید کاملاً از میان برود ، ذهن باید از میان برود تا خدا حضور یابد . مى توانید آن را خدا و یا روشن بینى بنامید

ارسال نظرات

پاسخی بگذارید


  • جدیدترین مطالب
  • پربازدیدترین