زندگی با نگرش منفی و تاثیر آن بر زندگی

زندگی با نگرش منفی و تاثیر آن بر زندگی

برای زندگی بهتر


صحبت درباره پلیدی ، باعث بروز پلیدی می شود
هرچه بیشتر به شر توجه کنید بر شر می افزایید
هر عیبی را که در دیگران ببنید همان عیب یا نقصی مشابه را به زندگی خود فرا می خوانید
ایراد گرفتن از دیگران سبب می شود که خودتان با نفی و انکار روبرو شوید
وقتی با سرزنش و انتقادتان شیره وجود دیگری را می مکید راه می گشایید تا شیره ذهن و تن و امور خودتان مکیده شود
در واقع به پیشواز بیماری و بدبختی و اشفتگی و تنگدستی و فقر می روید . . . 

کاترین پاندر

ارسال نظرات

پاسخی بگذارید


  • جدیدترین مطالب
  • پربازدیدترین