سیاست های همسرداری

سیاست های همسرداری و چگونه برخورد کردن

چسبیدن به همسر ممنوع
تکیه کردن به کسی برای حمایت ، چیز بدی نیست اما وابستگی به کسی تا حدی که تبدیل به تنها پشت و پناه شما شود ، روشی نادرست است . این کار بعدها باعث می شود ارزش شخصی شما ، ثبات احساسی و شادی تان به چیزهایی وابسته شود که خودتان هیچ کنترلی روی آنها ندارید

به شریک زندگی خود برای حمایت متقابل تکیه کنید ، اما به او محتاج نباشید

ارسال نظرات

پاسخی بگذارید


  • جدیدترین مطالب
  • پربازدیدترین