فرهنگ های اجتماعی جالب کشور های مختلف

.

بلژیک

.
در کشور بلژیک عموما همیشه عروس لباس سفید می پوشد مرد به خانه ی عروس می رود و به وی دسته گل می دهد

«که عموما دسته گل سفید و یا به رنگ های روشن است.»آن ها به کلیسا می روند و داماد در داخل کلیسا است هنگامی که پدر عروس ،عروس را همراهی می کند و به همسر آینده اش تحویل دهد و در پایان هنگامی که آن ها از کلیسا خارج می شوند خانواده ی آن ها بر سر آن ها برنج می ریزند.
.

.

برزیل

.
مراسم ازدواج در برزیل جزئیات مهم بسیاری دارد. به عنوان مثال داماد نمی تواند عروس را در حالی که لباس عروسی پوشیده است تا قبل از مراسم ببیند.

عروس باید یک چیز کهنه و چیزی نو و چیزی که قرض گرفته شده باشد را درمراسم استفاده کند.

یک نکته ی دیگر آن است که حلقه باید حکاکی شده باشد

و بر روی حلقه ی عروس نام داماد و بر روی حلقه ی داماد نام عروس حکاکی شود.

.

.

کلمبیا

.
مراسم شمع: در مراسم ازدواج مسیحیان کلمبیایی یک رسم سنتی وجود دارد که بعد از مراسم حلقه ، داماد و عروس بایستی شمع روشن کنند.

این رسم معنای ویژه ای دارد. هر شمع روشن شده ای نشان دهنده ی زندگی هر یک از آن ها است.

پس از آن با هم یک شمع را روشن می کنند و شمع اولیه ای را که هر یک جداگانه روشن کرده اند خاموش می کند فقط شمعی که باهم روشن کرده اند را روشن نگه می دارند.

شمع روشن باقی مانده بیان گر آن است که هم اکنون آن دو یکی شده اند و باهم لحظه به لحظه زندگیشان را سپری خواهند کرد.

.

.

اروپای شرقی

.
درخواست اجازه از پدر عروس: نامزدی مراسمی است که بیشتر از ازدواج برپا می شود. یک ماه مانده به عروسی ،

داماد از پدر دختر تقاضا می کند تا دختر را از خانه ی پدری اش ببرد.

داماد صبح هنگام به همراه گروه موسیقی به خانه ی عروس می رود و تمام همسایگان جهت دیدن تازه عروس بیرون می آیند و به وی تبریک می گویند.

.

.

آلمان
.
عروسی به همراه ظروف شکسته (پلترابند) چند روز پیش از مراسم ازدواج دوستان و فامیل ظروف کهنه و چینی خود را برای انداختن بر روی زمین بر مقابل عروس و داماد می آورند

و این بدین مناسبت است که این مراسم برای آن دو شادی و زندگی خوبی به ارمغان می آورد

و به همین دلیل این مراسم عصرانه را(پلترابند)یعنی عصری که در آن ظروف چینی بسیاری را می شکنند نام گرفته است.

.

.

ژاپن

.

مراسم شراب حاکی از وفاداری : ازدواج به سبک “شینتو” مراسم خاصی دارد .

زوج در مقابل کشیش شراب برنج ژاپنی می نوشند در ابتدا عروس از فنجان کوچکی شراب می نوشد سپس فنجان را به داماد می دهد و وی نیز از همان فنجان می نوشد .

آنها سه بار از آن شراب می نوشند این مراسم به این معنی است که آنها قول می دهند که به یکدیگر وفادار باقی بمانند .

.

.

نپال

.
اندکی پودر سرخ رنگ روی پیشانی عروس : یکی از مراسم مهم در ازدواج سنتی این است که داماد مقدار کمی پودر قرمز رنگ بر روی پیشانی عروس قرار می دهد.

این بدان معنی است که آن ها دیگر زن و شوهر محصوب می شوند.

رنگ قرمز بررویپیشانی خانم این فرق را قائل می شود که آیا وی عروسی کرده است یا خیر ؟

.

.

اندونزی

.

در”جاوا”عروس و داماد در این روز نباید یکدیگر را ببینند چرا که اقبال بد به همراه خواهد داشت.

.

.

اسپانیا
.
به این نکات توجه کنید اگر می خواهید در اسپانیا ازدواج کنید : – اگر دوست داما د تکه ای از کروات وی را ببرد او به زودی ازدواج خواهد کرد.

– اگر عروس یک لباس آبی به تن داشته باشد وی ازدواج مبارکی خواهد داشت.

ارسال نظرات

پاسخی بگذارید


  • جدیدترین مطالب
  • پربازدیدترین