قانون جذب

قانون جذب

اگر می‌خواهید ثروتمند شوید ، باید ساده‌ تر بیاندیشید ، خود را از نفس خویش رها کنید و پذیرای آموزش مجدد اصول افراد موفق باشید . تقریباً محال است با این طرز فکر که همه چیز را می‌دانید موفق شوید ، چونکه همه چیز در این جهان همواره در حال تغییر است و لازم است همواره آموزشهای خود بروز
نگه دارید

با این حال با کسانی که فکر می‌ کنند همه چیز را می‌ دانند اطلاعات خود را بروز نکنید ، باید توسط افراد موفق سواد خود را افزایش دهید و بروز کنید . باید یاد بگیرید چگونه روشهای کاری خود را با افراد موفقی که در همان موقعیت پیشرفت کردند مشابه‌ سازی کنید

ارسال نظرات

پاسخی بگذارید


  • جدیدترین مطالب
  • پربازدیدترین