قدرت عزت نفس داشتن

گوته می گوید :

” اگر ثروتمند نیستی مهم نیست ، بسیاری از مردم ثروتمند نیستند ”

” اگر سالم نیستی ، هستند افرادی که با معلولیت و بیماری زندگی می کنند ”

” اگر زیبا نیستی ، برخورد درست با زشتی هم وجود دارد ”

” اگر جوان نیستی ، همه با چهره پیری مواجه می شوند ”

” اگر تحصیلات عالی نداری ، با کمی سواد هم می توان زندگی کرد ”

” اگر قدرت سیاسی و مقام نداری ، مشاغل مهم متعلق به معدودی انسان هاست ”

* اما اگر ” عزت نفس نداری ” هیچ نداری . . . !!

ارسال نظرات

پاسخی بگذارید


  • جدیدترین مطالب
  • پربازدیدترین