کابل های قدرت مخصوص زیر دریا

تصاویر کابل های قدرت مخصوص زیر دریا

کابل قدرت مخصوص زیر دریا1

کابل قدرت مخصوص زیر دریا 2

کابل قدرت مخصوص زیر دریا 3

این کابل های قدرتمند و غولپیکر برای انتقال برق توربین های بادی در وسط دریا به خشکی استفاده میشوند 

جهت محافظت از این کابل ها و عدم برخورد با ماهانه لنگر کشتی ها دو لایه فلزی قطور در دور کابل استفاده شده است . سطح مقطع این کابل بسیار محصور کننده است

هر متر از این نوع کابل حدود ۱۴۰۰ دلار ( بیش از ۴ میلیون تومان ) قیمت دارد

ارسال نظرات

پاسخی بگذارید


  • جدیدترین مطالب
  • پربازدیدترین