یازدهمین پادشاه ۱۰۰ همسره در کامرون

آبومبی دوم ” یازدهمین پادشاه از سلسله بافوت ها ” در کامرون است که نزدیک به ۱۰۰ همسر دارد !

طبق سنت زمانی که یک پادشاه فوت می کند جانشین او همسرانش را به ارث می برد و سپس با ملکه ازدواج می کند

پادشاه کامرونی

ارسال نظرات

پاسخی بگذارید


  • جدیدترین مطالب
  • پربازدیدترین